ForestBioFacts
Generic filters
Exact matches only

Merkityksellisiä töitä ja opintoja

Merkityksellisiä töitä ja opintoja

Töitä metsäteollisuudessa riittää – nyt ja tulevaisuudessa. Tarvitsemme monipuolisia osaajia rakentamaan kestävää maailmaa. Puunjalostukseen liittyviä teknisempiä tai kaupallisempia opintoja voi opiskella ympäri Suomen. Kiinnostaisiko sinua kestävä metsänhoito, uusien tuotteiden kehittäminen tai markkinointi ja myynti?

Töitä kestävämmän maailman rakentamiseksi

Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin 42 000 ihmistä. Kun mukaan lasketaan koko tuotantoketju, jopa 140 000 ihmistä työskentelee metsäalalla. Lisäksi suomalaisissa metsäteollisuusyrityksissä työskentelee ulkomailla noin 35 000 ihmistä. 1 Lähivuosina alalle tarvitaan yhä ennakkoluulottomampia ja monipuolisempia osaajia kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan kestäviä tuotteita tavallisten ihmisten arkeen mutta myös teollisuuden käyttöön. Globaalit työmahdollisuudet ovat hyvät.

Miksi kannattaa opiskella kemiantekniikkaa? 

Metsäbiotalouden monipuoliset ammattilaiset

Kestävän metsänhoidon ymmärtäminen, puukemian hahmottaminen ja prosessitekniikka auttavat uusien tuotteiden kehittämisessä. Tarvitaan kuitenkin myös liiketaloudellista ymmärrystä sekä palvelumuotoiluajattelua kuluttajien ja asiakasyritysten todellisten tarpeiden selvittämiseksi. Kun yhä innovatiivisempia tuotteita kehitetään, poikkitieteellinen osaaminen korostuu. Bioteknologian osaaminen, rakennustekniikka ja pakkausmuotoilu ovat esimerkiksi avainasemassa terveysteknologiatuotteiden, puurakentamisen ja vastuullisten pakkausten kehityksessä.

Katso alta, miltä työt metsäteollisuudessa voivat näyttää!

Innovatiiviset yritykset

Metsäbiotaloudessa riittää mielenkiintoisia työtehtäviä niin metsätaloudessa, biotuotteiden valmistajilla, teknologian kehittäjillä, laitevalmistajilla kuin kemian, automaation, konsultoinnin ja tutkimuksen parissa. Tutustu esimerkiksi näihin yrityksiin!

Isojen yritysten lisäksi metsäteollisuuteen on syntynyt lukuisia start-upeja viime vuosina2:

Start-up Innovaatio Trendi Saavutukset
Spinnova Puukuidun kehräysteknologia Kestävä tekstiiliteollisuus Teollisen mittakaavan pilotti 2018
Paptic Muovia korvaavat pakkaustuotteet Kestävä vaihtoehto muovikalvoille Teollisen mittakaavan tuotantolinja 2018
Infinited Fiber Company Teknologia, joka tuottaa kuitua kierrätyskuidusta ja selluloosasta Kestävä ja kustannustehokas muoti Tuotantolaitos

25 000 t/a  2020-2021

Sulapac Biohajoavat ja mikromuovittomat puupohjaiset materiaalit Kestävät materiaalit, jotka korvaavat muovia 15M€ rahoitus skaalamiseen ja kansainvälistymiseen
Jospak Kierrätettävä kartonkivuoka Kestävä elintarviketeollisuus Kolmas tuotantolinja keväällä 2020
Woodly Puupohjainen läpinäkyvä pakkausmateriaali Ekologiset ja kestävät pakkaustuotteet 2M€ kasvurahoitusta
Lumir Puupohjaiset akustiset tuotteet Parempaa akustiikkaa puukuiduilla Bio- ja kiertotalouden kasvupolku-kilpailun voittaja
Woodio Vedenkestävät puiset komposiittituotteet Ekologiset materiaalit kylpyhuonetuotteisiin 4M€ rahoitusta mm. Metsä Spring
Betulium Vesipohjaiset selluloosa-materiaalit Synteettisten orgaanisten  polymeerien korvaaminen Rahoitusta mm. Bang & Bonsomer Group vuodesta 2017
Dolea Straws Kierrätettävä biohajoava pilli Muovituotteiden korvaus Kunniamaininta bio- ja kiertotalouden kasvupolku -ohjelmassa vuonna 2019
Onbone Puupohjainen kompositti kipsaamiseen ja lastoitukseen Myrkyttömät ja biohajoavat lääketuotteet 10 miljoonan euron investointi kansainväliseen kasvuun
Montinutra Bioaktiiviset yhdisteet lääketeollisuudelle Bioaktiiviset uutteet, joilla on terveyshyötyjä. Suunnattu elintarvike- ja lääketeollisuudelle Vuonna 2020 rakennettava pilottimuotoinen tuotantolaitos
Repolar Pharmaceuticals Hartsipohjaiset terveydenhuollon tuotteet Hartsipohjaiset tuotteet ihmisten ja eläinten hoitoon Kansainvälisen liiketoiminnan kasvu

Myös kolmannelta sektorilta löytyy mielenkiintoisia toimijoita:

Monipuoliset opiskelumahdollisuudet

Metsäalalla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Miltä kuulostaisi vastuullisuusasiantuntijan tai projekti-insinöörin työ? Työelämässä pärjää, kun on luonnontieteistä ymmärrystä, työelämätaidot hallussa ja innostusta uuden oppimiseen.

Metsäalaan linkittyvää opetusta löytyy ympäri Suomen. Puunjalostusalan ammattikorkeakouluissa on yli 200 aloituspaikkaa ja yliopistojen kandidaattiohjelmissa yli 500. Voit opiskella kemiaa, materiaali-, kone-, ympäristö-, prosessi-, energia-, biotuote- tai puutekniikkaa sekä lisäksi metsätieteitä tai metsätaloutta. Ja entä jos yhdistäisit opintoihisi elintarvike-, biokemian tai pakkausmuotoilun koulutusta?

Katso, miksi Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä suosittelee puujalostusalan opintoja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu tarkemmin alan opiskelumahdollisuuksiin!

Alan opiskelijat pääsevät oikeisiin töihin jo opintojensa aikana

Tyypillisesti korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kesät kuluvat alan kesätöissä muun muassa tuotannon, tutkimuksen, myynnin tai viestinnän tehtävissä. Työtehtävät ovat sopivan haastavia ja niistä maksetaan hyvin palkkaa. Kesätyöpaikkoja puunjalostusalalla on Suomessa tuhansia ja myös ulkomaille on hyvät mahdollisuudet päästä harjoittelemaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää nuorten harjoittelu- ja kesätyökokemuksista!

Authors and references
This page has been updated 15.03.2023