Metsäbiotalouden tuotteet ja teknologiat

Metsäbiotalouden tuotteet ja teknologiat ForestBioFacts oppimisympäristön päätarkoitus on antaa lukijalle syvällinen ymmärrys teknologioista ja prosesseista, joita käytetään puun jalostamisessa erilaisiksi teollisuuden biomateriaaleiksi ja -kemikaaleiksi. Osa metsäteollisuuden valmistamista biomateriaaleista on kuluttajatuotteita, kuten hygieniapapereita, kun taas toiset päätyvät jatkojalostettaviksi muilla teollisuuden aloilla, kuten rakennusteollisuudessa, pakkaus- ja logistiikkateollisuudessa, kemianteollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa, media- ja viestintäalalla

Mahdollisuudet ja haasteet

Mahdollisuudet ja haasteet Kiertobiotalouden käsite on aiheuttanut maailmantaloudessa paradigman muutoksen. Tämä muutos tarjoaa metsäteollisuudelle runsaasti mahdollisuuksia kasvaa ja monipuolistua. Kasvaviin odotuksiin vastaaminen tuo metsä- ja puunjalostusteollisuudelle myös haasteita sekä systeemisellä tasolla että käytännön yksityiskohdissa. Kun puhutaan hiilineutraaliuuden saavuttamisesta kiertobiotaloudella, optimaalinen järjestelmä yhdistää seuraavat ominaisuudet, eli se sitoo ilmakehässä olevaa hiilidioksidia kasvibiomassaan yhteyttämisen kautta suuressa mittakaavassa.

Hiilenkiertokulku ja kiertotalous

Hiilen kiertokulku ja kiertotalous Raaka-aineiden ja energian lähteet Uusiutuvien raaka-aineiden tärkein lähde kiertobiotaloudessa on  biosfäärin (eliökehä) ja ilmakehän (atmosfääri) muodostama biologinen hiilen kierto (kuva 1). Kasvibiomassa edustaa noin 80 %:tä biosfäärin hiilen kokonaismäärästä (pois lukien maaperän hiili), ja kaksi kolmasosaa tästä biomassasta on metsissä 1,2. Biosfääriin kuuluu myös pedosfääri eli maaperä. Puu on monipuolisin ja

Metsäsektori ja kiertobiotalouden idea

Metsäsektori ja kiertobiotalouden idea Ihmiskunta etsii keinoja siirtyä kohti kestävää kiertobiotaloutta. Vähitellen pyritään pääsemään pois vallitsevasta fossiilipohjaisesta taloudesta, joka perustuu pitkälti fossiilisten luonnonvarojen eli hiili-, öljy- ja maakaasuesiintymien kertakäyttöön. Biotalouden ajatus on, että ihmisten tarpeet ja toiveet täytetään metsien kaltaisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja että näillä korvataan entistä enemmän myös uusiutumattomien fossiilisten luonnonvarojen, kuten

Key words

  Key words This page includes definitions to help make texts more readable. The terms are in alphabetical order, but you can also search for a specific term by pressing ctrl + A or ctrl + F, or cmd + A or cmd + F on Apple devices. Anthropogenic; Something caused by human activities, like,

Meaningful work and studies

Meaningful work and studies The forest industry can offer various jobs – now and in the future. We need multifaceted professionals to build a sustainable world. Technical and commercial studies related to wood processing are offered in different parts of Finland. Are you interested in sustainable forestry, the development of new products, or sales and

Wood can be turned into a variety of products

Wood can be turned into a variety of products Do you start your morning by enjoying a cup of latte? Did you notice that the milk carton you opened was possibly made completely from a wood-based material, including its bioplastic coating? Every day, we run into different wood-based products more often than we think. Many

Bioeconomy and circular economy – ecological sustainability and financial benefits

Bioeconomy and circular economy – ecological sustainability and financial benefits Wood forms the foundation of the Finnish bioeconomy. It is a renewable raw material that is easy to process in many ways. More than a hundred million cubic metres of wood grows in Finland’s forests every year. In the 2020s, wood and processed wood products

Johdanto metsäbiotalouteen

  Päätoimittaja: TkT Heikki Hassi, Scitech-Service Oy Johdanto metsäbiotalouteen Puu on monikäyttöinen, uusiutuva luonnon materiaali, jolla on aina tyydytetty ihmisen moninaisia ja alati muuttuvia tarpeita. Jo varhaisessa metsästys-keräilytaloudessa hyödynnettiin puun lujaa rakennetta niin keihäänvarsissa kuin asumuksissa, ja sen polttoarvoa ruoan kypsentämisessä. Kirjoitustaidon ja antiikin korkeakulttuurien avaamien suurten henkisten ja materiaalisten kehitysmahdollisuuksien laajalle hyödyntämiselle paperin merkitys

The bioeconomy is humankind’s greatest opportunity

The bioeconomy is humankind’s greatest opportunity The sustainable use of forests plays a central part when people are developing more ecologically, financially and socially sustainable practices. This is necessary, especially as the plentiful and growing use of fossil fuels has led to significantly elevated carbon dioxide levels in the atmosphere and to climate change. The